Συνεργάτες

Το γραφείο μας, πλαισιωμένο από έμπειρους συνεργάτες σε τομείς όπως Μηχανική, Αρχιτεκτονική, Πολυμέσα και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με τη δουλειά μας, είναι σε θέση να προσφέρει πολλαπλές υπηρεσίες σχετικά με τον Σχεδιασμό, την Ανάπτυξη, και τη Προώθηση των προϊόντων στην αγορά και να ολοκληρώσει σύνθετα και απαιτητικά έργα.

Επίσης έχουμε άμεση επαφή με κάθε είδους εργαστήρια που συμπεριλαμβάνουν τους τομείς της Προτυποποίησης (Rapid Prototyping, CNC machining κ.ά.), των Μεταλλικών Κατασκευών(Χύτευεση Μετάλλου, Κατασκευές Καλουπιών, Εξαρτήματα Ακριβείας, Σιδηροκατασκευές κ.ά.) καθώς και τις Ξυλουργικές Κατασκευές.

Αναλαμβάνουμε μικρές πιλοτικές παραγωγές εφόσον απαιτηθεί καθώς και ειδικές κατασκευές.

Είμαστε σε θέση να οργανώσουμε πλήρεις παραγωγές για τους πελάτες μας λόγω της άμεσης σχέσης με τοπικούς κατασκευαστές συμπεριλαμβάνοντας ISO και άλλες πιστοποιήσεις από εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς και εργαστήρια ελέγχου κατασκευών και προϊόντων.